tarihçe sayfası

İZMİR'İN UYGARLIK TARİHİ'NDE YERİ

Bayraklı'daki Smyrna-Eski İzmir'i (Tepekule Höyüğü), tam yarım yüzyıl kazmış olan Ord.Prof.Ekrem Akurgal, Smyrna ören yerinin özelliklerini şöyle vurgular.

1-Bayraklı kazlarında H Açmasında M.Ö. 1050-300 tarihleri arasında birbiri üzerine kesintisiz dokuz yerleşme katı gün ışoğına çıkarılmıştır. Hellen dünyasında söz konusu dönem için tek örnektir.

2-Bayraklı'da H Açmasında bir avlu etrafında yer alan, Hellen dünyasının tarihleri kesin olarak saptanmış en eski evleri ortaya çıkarılmıştır.

3-Bayraklı kazılarında Hellen dünyasının en eski kent duvarı saptanmıştır. (M.Ö.9.Yüzyıl)

4-Eski İzmir'de Hellen dünyasının en eski Athena Tapınağı (M.Ö.7 ve 6. Yüzyıl) ortaya çıkmıştır.

5-Batı Uygarlığının ilk anıtsal destanı olan olasılıkla İzmir'de Homeros tarafından yaratılmıştır. İlyada'nın Aiol İon lehçelerinden oluşması ve İzmir'in Aiol-İon bölgesi arasında yer alan bir kent olması bakımından söz konusu büyük destanın eski İzmir'de ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

6-Eski İzmir, Hellen dünyasının en eski geometrik plandaki kentidir(M.Ö.7.Yüzyılın ikici yarısı).

7-Hellen dünyasının Arkaik Dönemde en eski ve en uzun caddesi İzmir'de gün ışığına çıkmıştır. M.Ö.7. ve 4. Yüzyıllarda kullanılmış olan Athena caddesinin uzunluğu 120 metredir.

8-Hellen dünyasının en eski taş çeşmesi İzmir'de hale ayakta,ama ne yazık ki su içinde, durmaktadır(M.Ö.7.Yüzyıl sonu).

9-Hellen mimarisinde Dor başlıklarından hemen sonra ya da onların, yanı sıra ilk anıtsal başlıklar Eski İzmir'de yaratılmıştır.

10-Bundan 50 yıl öncesine değin Yamanlar Dağında yükselen, ancak şimdi sadece mezar odası bir gece kondu altında kalan, 30 m çapındaki,Tantalos adı ile mezar Eski İzmir'de M.Ö.620-590 tarihinde hüküm süren kralın gömü anıtıı idi. Bu önemli sesr Anadolu'daki Hellen sanatının kalıntıları geçen en eski mezar anıtıdır.

11-Yamanlar Dağının eteğinde, Çiçek Mahallesindeki M.Ö.4. Yüzyılda olan anıt mezar, daha eski örneklerin tahrip edilmelerini önleyemediğimiz için, şimdi Ege Bölgesi'nin en eski gömü anıtıdır.