Tarihçe Sayfası

İzmir'in Savaş Yılları

    Ankara Savaşı'ndan sonra İzmir'e gelen Türk Moğol İmparatoru Timur, Rodos şövalyelerinin elinde bulunan Gavur İzmir'in ele geçirilmesi için uğraşmaya başladı. İlk olarak dışarıyla bağlantısını tamamen kesmek üzere iç liman girişinin kapatılmasını istedi. Şövalyeler limanın ağzının kapatılmakta olduğunu görünce gemilerine binerek kaçtılar.
    
1402 yılı Aralık ayı sonunda şehir Timur'un eline geçti. Kale, temellerine kadar yıkıldı. Timur'un Anadolu'ya yaptığı bir yığın kötülükten sonra İzmir'i ele geçirmesi  Anadolu için de, Türkler için de bir nimetti. Böylece bütün İzmir, Türk yönetiminde bir kez daha birleşti. Timur, şehrin yönetimini tekrar ortaya çıkan "Aydınoğulları"na verdi.
     Aydınoğulları, İzmir'i bu kez de ellerinde uzun süre tutamadılar. Yıldırım'ın İzmir'e Su Başı atadığı İbrahim'in oğlu Cüneyd, Süleyman Çelebi'nin yardımıyla İzmir'i zaptetti (1405 - 1406).

     Aydınoğlu Cüneyd
    
Cüneyd'in hayatı tam bir maceraya dönüştü. Son derece cesur, kurnaz ve mücadele azmi yüksek bir insandı. Süleyman Çelebi bağımsızlık peşinde koşan Cüneyd'i Rumeli'de bir valiye atayarak, İzmir'de huzuru sağlamaya çalıştı.
Cüneyd kardeşler arasındaki çekişmelerden yararlanarak, 1413 yılında yeniden İzmir'e hakim oldu. Bu sefer artık devletin tek hakimi olan Çelebi Mehmet, İzmir'e gelerek Cüneyd'i esir etti (1415).
     Bizans tarihçisi Dukas'ın verdiği bilgiye göre, Çelebi Mehmet, Cüneyd'i ayaklarına kapanan annesinin ve karısının ricası ile affetmiştir. Çelebi Mehmet şehirde bulunurken, Rodos şövalyelerinin Timur'un yıktığı Gavur İzmir Kalesi'ni yeniden yapmaya çalıştıklarını görünce, derhal müdahale etti ve inşaatı durdurdu, yapılanları da yıktırdı.

     Börklüce Mustafa
     1420 yılında İmparatorluğu ciddi bir biçimde tehdit eden Şeyh Bedrettin Olayı patlak verdi. Timur'a yenilmiş ve parçalanma yolundaki Osmanlı ülkesinde İslamiyetin yenilikçi yorumlarına dayalı bir eşitlikçi kurtuluş hareketi düzenlemek isteyen Şeyh Bedrettin ile müridi Börklüce Mustafa'nın İzmir'deki faaliyetleri olumlu bir sonuç verdi.
    Beş - on bin civarında adamı olan Börklüce Mustafa, İzmir Sancak Bey'ini yenmeyi başardı. Ancak daha sonra devlet kuvvetlerinin müdahalesiyle her ikisi de yok edildiler.
    1421 yılında Çelebi Mehmet'in ölümü ve yerine 2, Murad'ın geçmesi, arkadan Düzmece Mustafa Olayı, Cüneyd Bey'in yeniden İzmir'de sahneye çıkmasına sebep oldu. Cüneyd, 1422 yılında son kez İzmir'de hakimiyet kurmuştu. 2, Murad, Cüneyd Olayı'nın kesinlikle çözümlenmesine karar verdi. Cüneyd, 1425 yılında ele geçirildi ve bütün yakınlarıyla birlikte idam edildi.
    500 yıla yakın bir süre bir daha sürekli bir düşman işgali görmeyecek olan İzmir kenti, Osmanlı yönetiminde yeniden gelişmeye başladı.