Tarihçe Sayfası

Osmanlı Dönemi'nde İzmir

     15. Yüzyılın ikinci yarısında imparatorluk yönetiminde başlayan bozulma, isyanlar ve yenilgiler İzmir'i etkiledi. Suhte ve Celali isyanları, İzmir ve yöresinde korkulu günler yaşattı..
   
Osmanlı Devleti'ne 1425 yılında bağlanan İzmir ve dolayları "Sığla" Sancağı adını alıyor ve Anadolu Eyaleti'nin de parçasını oluşturuyordu. Eyalet merkezi önceleri Ankara kentinde iken, 1461 yılında yapılan idare değişiklerle merkez Kütahya'ya nakledilmiştir.
    Bu arada şehir 1472 ve 1473 yıllarında iki kez Venedikler'in saldırısına uğradı. Fatih Sultan Mehmet, savunması zayıflayan İzmir'i takviye için limanı yeniden yaptırmak zorunda kaldı.
    16. Yüzyılda İzmir her türlü saldırıdan uzak bir şehirdi. Osmanlılar, karada ve denizde en üstün dönemlerini yaşıyorlardı. Bu yüzyılın ikinci yarısında İzmir'e gelen Piri Reis, liman hakkında şu bilgileri verir: "İç limanı vardır, etrafı bir mildir. Limana önce büyük gemiler ile girdik. Amma sonra vardığımızda dolmuştur. Küçük gemilerle girip hem de haritasını yapmışızdır."
Korkulu Günler
  
15. Yüzyılın ikinci yarısında imparatorluk yönetiminda başlayan bozulma, isyanlar ve yenilgiler İzmir'i etkiledi. Suhte ve Celali İsyanları, İzmir ve yöresinde korkulu günler yaşattı. 
    17. Yüzyılda Venedikliler'le yapılan deniz savaşlarının da Ege'ye intikal etmesi, İzmir ticaretini zamanla olumsuz biçimde etkiliyor. Barış olunca yoğun bir ticaret faaliyeti görülüyordu. 4. Mehmed devrinde, İzmir'in zarar görmemesi için körfezin en dar yerinde Sancak Burnu'na bir kale yapıldı. 
    Evliya çelebi bu kalenin, gümrük vergisi vermeden kaçan "Kafir" gemilerinin durdurulması için yapıldığını anlatmakta

Osmanlı Dönemi'nde Kervan Köprüsü'nü gösteren bir gravür