Tarihçe Sayfası

Malazgirt Savaşı ve Çaka Bey

     Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın komutasındaki Türk Beyleri, Anadolu'nun dört bir yanını ele geçirdiler. Bİzans kaynaklarının verdiği bilgiye göre İzmir, 1081 yılında Çaka Bey tarafından fethedildi..
    
Malazgirt Savaşı (1071) ile Anadolu'nun Selçuklu'ların anavatanı haline gelmesi, Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'dan çekilmesine bir başlangıç oluşturdu. Bu savaşta Bizans'ın tüm kuvveti eridi. Bundan sonra Anadolu'da Türk fethi yayılmaya başladı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın komutasındaki Türk Beyleri, Anadolu'nun dört bir yanını ele geçirdiler. Bizans kaynaklarının verdiği bilgiye göre İzmir, 1081 yılında Çaka Bey tarafından fethedildi. Çaka Bey, İzmir'de egemenliğini sürdürebilmek ve genişletebilmek için donanmaya sahip olması gerektiğini çabuk kavradı. Kırk gemilik bir filo yaptırarak, sahil şehirlerini ve adaları ele geçirmeye başladı. Bir Bizans donanmasını bozguna uğratarak, Ege Denizi'nde hatırı sayılır güçlü bir donanma oluşturdu. Klazeormani (Kilizman), Phokea (Foça), Khios (Sakız), Lesbos (Midilli), Adramitium (Erdemit) ve söylentiye göre Samos (Sisam) ve Rodos da, Çaka Bey'in eline geçti.

     Çaka'nın Ölümü
    
Anadolu Selçuk Sultanı 1. Kılıç Arslan'a kızını vererek Büyük Selçuklu soyu ile akrabalık kuran Çaka Bey, Çanakkale Boğazı'na sahip olmak için Abidos'u kuşattı. İstanbul'u zaptederek İmparatorluğu ele geçirmek niyetinde olduğuna dair söylentiler etrafa yayıldı. Çaka'nın faaliyetlerinden telaşa kapılan Bizans İmparator'u Aleksisos Komnenos çok eski bir Roma-Bizans politikasına başvurarak, Kılıç Arslan ile Çaka Bey'in arasını bozmaya çalıştı ve bunda da başarı sağladı. Bizans'ın daveti ile yola çıkan Haçlı ordusundan habersiz olan 1. Kılıç Arslan, İmparator'un yazdığı, "Onun bütün bu fena planları hakikat halde sana karşıdır" gibi sözlere kanarak, İzmir'de ilk Türk Beyliği'ni kuran Çaka'yı öldürttü (1096).