tarihçe sayfası

İzmir'in Lidyalılarca Tahribi

     M.Ö. 652 - 615 yılları arasında Batı Anadolu siyasi bakımından karmakarışıktı.  Lidya - Asur - İyon ittifakınım Kimiri'leri yenmesi, yeni bir dönem başlattı..
   
İzmir M.Ö.600 yıllarında Lidyalıların hücumuna uğradı. Frigya devletinin nüfuzunun kırılması üzerine Batı Anadolu'da güçlenen Lidyalı'lar, devamlı olarak sahil kentlerini ele geçirmeye uğraşıyorlardı.
    Bu bölge de egemenlik kurmak isteyen Kimiri ve Asur yanlısı kavimlerde İyon kentlerini huzursuz ediyordu. M.Ö. 652 - 615 yılları arasında Batı Anadolu siyasi bakımından karmakarışıktı. Lidya - Asur - İyon ittifakının Kimiri'leri yenmesi, yeni bir dönem başlattı.

       İzmir'in Gözyaşları
    
Bu kez, güçlenen Lidya, İyon devletlerini ele geçirmek istiyordu.
    İzmir Lidya Kralı Alyettes tarafından kanlı bir şekilde zapt edildi. Kent, baştan başa tahrip edildi. Bayraklı kazılarından ortaya çıkan yanmış kalıntılar, bu dönemde kentin yakıldığını ortaya koymaktadır. Katliam devam ederken, İzmirliler çevreye kaçtılar. Böylece, İzmir civarında Bornova, Naldöken, Halar, Pınarbaşı, Narlıdere, Altındağ ve Buca gibi köyler kurulmuştur. Bu dönemde bağımsızlıktan yoksun İzmirliler vatan hasreti çekerek, tutsak yaşamlarına devam ettiler. Bölgenin ticari ve kültürel üstünlüğü Foça'nın eline geçti.

    Pers İstilası
    30 yıl kadar sonra, bazı İzmirliler, kente döndüler ve 25 yıl kadar yıkık sönük İzmir'de yaşadılar. Ancak, bu kez de Pers istilası başladı. İzmirliler, yine çevreye dağılacaklar ve ancak 150 sene sonra geri döneceklerdir.
   İzmir, M.Ö.546 - 334 yıllarını acımasız Pers zulmü altında geçirdi. Bu dönemde İyonlular bazen Perslere karşı direndiler ve bazen de Pers orduları saflarında Helenistan'a karşı savaşa zorlandılar.Vahşi bir tarihsel süreci yaşayan İzmirliler, gittikçe fakirleşen kentleri için inim inim inlediler. İzmir, yeniden kuruluşunu Pers'lere karşı büyük bir seferi başlatan "Makedonyalı Büyük İskender" isimli 
bir fatihe borçlu olacaktı...

 


Smryna Sütun Başlığı
İzmir'in özel sütun başlıklarından bir kaç örnek İzmir Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.