Tarihçe Sayfası


İzmir'li İlk Hıristiyanlar

      Bu inanç, yıkılmasına az kalmış olan Roma yönetimi ve daha sonraki Bizans döneminde kuvvetlenerek devam etti. Günümüzde İzmir'de ismini yaşatan "St. Polycarpe Kilisesi" (Yeni Asır gazetesinin karşısında) bulunmaktadır.Her yıl 23 Şubat'ta St. Polycarpe Bayramı kutlanır.
     Kilisedeki törenlerde icra edilen "Polycarpe Duası" olarak bilinen özel bir ilahi vardır. Yapımı 1625 yılına uzanan St. Polycarpe Kilisesi, Osmanlı İmparatoru Sultan Süleyman'ın izni ve Fransa Kralı 13. Lui'nin iradesi ile inşa edildi ve yönetimi Kapusin Rahipleri'ne verildi.

     Yuhanna'dan sonra havarilerden Pavlus'un Ege'ye gelmesiyle, İzmir, Efes, Bergama, Sardes, Alaşehir, Denizli ve Akhisar'da "Yedi Hıristiyan Kilisesi" kuruldu. Bu kiliseleri, bir mekan veya bina olarak değil, cemaat olarak düşünmeliyiz..
    Hazreti İsa, çarmıha gerili iken annesi Meryem'i, havarisi Yuhanna'ya emanet etmişti. Yuhanna ve Meryem Ana, M.S. 42-48 yıllarında uzun bir yolculuktan sonra Ege'ye muhtemelen İzmir'e geldiler. Roma yönetimi altındaki bu yörelerde inançlarını yaymak için, Efes kenti civarına giderek bugün Panaya Kapulu denilen yere yerleştiler. Günümüzde Meryem Ana'nın yaşadığı ev, Hıristiyanlarca "Hac Yeri" olarak kullanılmaktadır. Meryem Ana'nın Mezar'ı ise bulunamamıştır.
     Çok büyük bir ihtimalle Bülbüldağı'ndaki bir höyükte, bulunacağı günü heyecanla beklemektedir.Yuhanna'dan sonra havarilerden Pavlus'un Ege'ye gelmesiyle, İzmir, Efes, Bergama, Sardes, Alaşehir, Denizli ve Akhisar'da "Yedi Hıristiyan Kilisesi" kuruldu. Bu kiliseleri, bir mekan veya bina olarak değil, cemaat olarak düşünmeliyiz..

     İzmir'in Azizi
     Ancak, İzmir'de Hıristiyanlığı gerçek yayan Polycarpe (Polikarp) isimli inançlı insan oldu. Polikarp, M.S. 80 yılında Smyrna'ya gelmiş küçücük bir çocuktu. Kallitos adındaki zengin bir kadın tarafından İzmir Agorası'ndaki esirler arasından satın alınarak ve evlatlık yapılarak okutulmuştu. Polikarp, okudu, çalıştı ve büyüyünce korkusuz bir Hıristiyan militan oldu. 34 yaşında "İzmir Piskoposu" olacak ve hızla dinini İzmir ve çevresine yayacaktı.
     Ancak, düşmanları gittikçe zalimleşen Roma yöneticileri tarafıdan İzmir Akrapol'ü olan Kadifekale'de, Roma Stadyumu'nda yanmakta olan odun yığınlarının üzerinde 86 yaşında öüdürüldü (23 Şubat, M.S. 155 ). İddia edildiğine göre odunlar bir türlü Polikarp'ı yakmadığı için sonunda hançerle şehit edildi. Polikarp, öldürüldükten sonra "Aziz" ilan edildi ve Hıristiyanlarca "İzmir'in Patronu" olarak kabul edildi. İzmir'in yangın ve felaketlerden koruyacağına inanıldı. Bu inanç, yıkılmasına az kalmış olan Roma yönetimi ve daha sonraki Bizans döneminde kuvvetlenerek devam etti. Günümüzde İzmir'de ismini yaşatan "St. Polycarpe Kilisesi" (Yeni Asır gazetesinin karşısında) bulunmaktadır.Her yıl 23 Şubat'ta St. Polycarpe Bayramı kutlanır.
     Kilisedeki törenlerde icra edilen "Polycarpe Duası" olarak bilinen özel bir ilahi vardır. Yapımı 1625 yılına uzanan St. Polycarpe Kilisesi, Osmanlı İmparatoru Sultan Süleyman'ın izni ve Fransa Kralı 13. Lui'nin iradesi ile inşa edildi ve yönetimi Kapusin Rahipleri'ne verildi.