Tarihçe Sayfası

İzmir'in Sembolü:Fuar

Yalnızca İzmir'e değil, tüm ülkeye neşe saçan İzmir Enternasyonel Fuarı, yeşil bir alan üzerinde yükselen bir şenlik yeri, aynı zamanda ulusun kalkınma azmini yansıtan ve dış dünyaya açılma özlemlerini vurgulayan bir sahneydi.

Türkiye'nin ilk uluslararası fuarı olan İzmir Fuarı'nın doğuş düşüncesi 1923 yılında Atatürk'ün emriyle İzmir'de toplanan Birinci İktisat Kongresine kadar uzanır. Bu kongreye yurdun çeşitli yörelerinden katılan çiftci, sanayici, tüccar ve esnaf grupları mallarını tanıtmak amacıyla bir de sergi açmışlardı. Bu sergiden esinlenerek, 1927 ve 1928 yıllarında Mithatpaşa Sanat Enstitüsü'nde 9 Eylül sergileri açıldı.Artık hem devlet hem de tüccar kesimi, bilinçli bir şekilde sergi fikrinden daha kalıcı, daha çağdaş yöntemleri gündeme getirmeyi düşünmeye başladılar. 

İzmir Panayırı

Böylece panayır kurma düşüncesi gündeme geldi.

1934 ve 1935 yıllarının 9 Eylül günler, şimdiki Büyük Efes Oteli'nin bulunduğu alanda, halkın büyük coşkulu desteği ile 9 Eylül panayırları açıldı. Başbakan İsmet İnönü tarafından açılan 1934 panayırı ile İktisat vekili Celal Bayar tarafından açılan 1935 panayırı, yepyeni bir alanda, uluslararası fuara giden yolda çok önemli kilometre taşları olmuştu.

İzmir'de bir enternasyonel fuar kurma fikri, ilk olarak İzmir'in genç ve idealist belediye başkanı Dr.Behçet Uz'un aklına gelmiş ve çalışkan başkan tüm mesaisini bu fikri yaşama geçirmek için harcamaya başlamıştı.

İzmir Belediye Meclisi'nde ve encümen üyeleri arasında gerçewkleşen hummalı toplantılar ve çalışmalar sonucunda, birçok uzmana danışıldıktan sonra hazırlanan projeleri, bizzat Başbakan İsmet İnönü'ye gösteren ve onayını alan Dr.Behçet Uz, hala moloz yığınlarıyla dolu yangın yerlerinde fuarı kurmak için kollarını sıvadı.

İzmir Fuarı'nın temeli, şimdi bulunduğu alana, 1 Ocak 1936 günü törenle atıldı. Yapılması düşünülen ilk proje öncelikle Kültürpark projesidir. 360.000 metrekarelik bir alan yeşillendirilecek ve İzmir kentinin oksijen teneffüs edeceği bir ferah alan elde edilecektir. Yılın belirli bir ayında ise, bu alan üzerinde enternasyonel özellikte bir fuarın gerçekleştirilmesine çalışılacaktı. Büyük bir moloz yığını halindeki alan düzeltildi ve yoğun bir ağaç dikimine başlandı. Kültürpark içindeki inşaatlar hızla tamamlandı.

Fuar Açılıyor

1 Eylül 1936 günü tarihinin en mutlu, en sevinçli ve en tatlı günlerinden biridir. İzmir Enternasyonel Fuarı, artık İzmir'in görkemli bir simgesi olarak kentin yaşamında baş köşeyi alıyordu. Lozan kapısı önünde saat 17.30'da düzenlenen parlak törende Başbakan İsmet İnönü çok önemli bir konuşma yapmıştı. Yaşamının en büyük idealine kavuşan ve çocuklar gibi sevinçli olan İzmir Belediye Başkanı Dr.Behçet Uz ise, izleyicilerin gözyaşları içinde dinlediği bir konuşma yapmıştı. 1936 Fuarı'na Mısır, Yunanistan ve Sovyetler Birliği'nden 48 yabancı kuruluş, 32 vilayet pavyonu ve 45 yerli kuruluş katılmıştı. Her pavyon ayrı bir güzelliği yansıtıyor, bembeyaz giysilerini giymiş İzmir ve Egeliler büyük bir zevk içinde fuarı karış karış geziyorlardı. Fuar biranda tüm ülkenin gururu ve onuru oluvermişti.Bunun için gelecek fuarların bir öncekinden çok daha güzel ve gelişmiş olması planlanmalıydı. Fuar'ı yaratan kadro, İzmir Belediye Meclis Üyeleri, İzmir'in düşünce adamları, tanınmış gazeteciler, fuar müdürlüğü görevlileri ve büyük bir şevkle çalışan işçiler, yeni fuarların yaratılması için büyük bir dayanışma içine girdiler. Hepsinin yüzlerinde Kemalistb Cumhuriyet'e bir ekonomi abidesi armağan etmenin mutluluğu okunuyordu.

İZFAŞ'lı Yıllar

Uluslararası ticaret geliştikçe uluslararası fuarlar da serpildi. İzmir Enternasyonel Fuarı, yıllar içinde giderek gelişti. İhtisas fuarlarıyla yaygınlaştı ve ülkenin en gurur verici ekonomik göstergelerinden biri oldu. Nihayet 7 Şubat 1990'da İZFAŞ kuruldu ve fuarımız daha çağdaş biçimde organize edilmeye başlandı.

İlk açılışındaki heyecan, coşku her açılışta yeniden yaşandı. Aynı sevinçle koştular insanlar fuara ... Ulusal kuruluşlarımız ilk açılıştaki gururla sundular ulusal ürünlerimizi ... Komşularımız ve dünyanın dört bir yanından gelip mallarını gözlerimizin önüne seren dost ülkeler yine ilk fuar yıllarında olduğu gibi yeni ilişkilerin, yeni dostlukların köprülerini yarattılar.

Geleceğe uzanan İzmir Enternasyonel Fuarı, sergiden panayıra, panayırdan fuara, ülkenin tarihi gelişiminin belgesel bir aynası olmuştur ve şüphesiz 21. yüzyıla uzanan süreç içinde bu işlevine gururla devam edecektir.