Tarihçe Sayfası

Büyük İskender İzmir'de

      İsa'dan önce 336 - 323 yılları arasında bir dünya imparatorluğu kuran, Batı ile Doğu'yu devleti içinde birleştirmeyi amaçlayan ve "Helenistik Uygarlık" diye bir dönemi yaratan Makedonyalı Büyük İskender, antik çağın en ünlü kişilerinden biridir.
    Ege Denizi'nden Indus havzasına, Libya çölünden Hazer denizine kadar yayılan geniş İmparatorluğu ile, Bütün fetihlerini gerçekleştirdiği zamanın kısalığı, çağdaşlarının belleğinde silinmez bir iz bıraktı ve yığınla efsanenin kahramanı durumuna getirdi onu.

    İskender Makenodya dağlarından yola çıkıp, bilinen tüm kıtalara yayılmayı amaçlayan büyük bir fatihti.. İşte Anadolu'ya da, bu yüzden muazzam ordularıyla birlikte gelmişti.. İzmir'in ikinci kez kurulması bu öykü içinde yer alır..
    Tıpkı İskender'in ismini taşıyan nice kentler gibi (İskenderiye, İskenderun), İzmir de bu dönemden sonra İskender'in mührünü taşımaya başlayacaktır. Efsanelere karışmış olan İzmir'in ikinci kuruluşu öyküsü şöyledir.. İsa'dan önce 334 yılında Sardeis'ten (Sart) İzmir'e gelen Büyük İskender, o zaman ormanla kaplı " Pagos Tepesi" denilen Kadifekale'de Nemesis Kutsal Alanı'nda (İzmirliler çifte Nemesis'i, yani ikili su perisini kutsal sayarlardı) avlanırken, bir ara ulu bir çınarın (bazı kaynaklarda palmiye diye geçer, örneğin George Bean) altında uykuya daldı. Rüyasında gördüğü iki Nemesis, İskender'den yepyeni bir kentini uyuduğu tepenin eteklerinde kurmasını isterler.

   Kahinin yorumu
   Uykusundan uyanan İskender, Klaros'un (Ahmetbeyli) Apollon Kahini'ne gördüğü rüyayı anlatarak, fikrini sordu. Kahini Rüyayı tek bir cümlede yorumladı:
   - Kutsal Meles Çayı kenarındaki Pagos Tepesi eteklerinde yerleşecek İzmir'liler, eskisinden dört kez daha mutlu olacaklardır.
    İskender generalleri Antigonos ve Lysimakhos'a yeni kenti kurmaları için emir verdi. İnşaatlara Antigonos başladı, kenti bitiren ise, Lysimakhos oldu. Nemesis adında Kadifekale'de bir tapınak yapıldı. Böylece Bayraklı'daki yerleşmeden sonra, "ikinci İzmir kenti" şekillenmeye başladı... 

     K.Kale'nin kaderi
   
Kadifekale'nin tarih içinde pek mutlu olabildiği söylenemez. Çünkü Kale, tam on kez yıkılıp yeni baştan yapılmıştır. İkisi zelzeleden olmak üzere, İskender, Çaka  Bey, 1. Murat, Timurlenk, Cüneyt Bey, Rodos Şövalyeleri, Çelebi Mehmet ve 2. Murat, önce bu Kale'yi yerle bir etti...