Tarihçe Sayfası

İzmir Kültür Müzeleri

Arkeoloji Müzesi

İzmir'de ilk Arkeoloji Müzesi, üç senslik eser toplama ve derleme çalışmalarından sonra 1927 yılında Tepecik semtinde bulunan Ayavukla Kilisesinde ziyaret açılmıştır.

Çevredeki antik kentlerden gelen eserleri yoğun olmasından dolayı yeni bir müzeye ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine Konak'ta Bahribaba Parkı içinde yeni ve modern bir müze binası inşa edilerek 1984 yılında ziyaret açılmıştır. Müze, teşhir salonları, labaratuvarları, depoları, fotoğrafhanesi, kitaplığı, konferans salonu ile her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Üç katlı olan müze binasında teşhir seksiyonlar halinde hazırlanmıştır. Üst kattaki salonda, İasos, Çandarlı, Bergama antik kentlerine ait arkeolojik eserler, Protogeometrik ve Geometrik dönemki Batı Anadolu seramikleri, Myrina Eros heykelleri, cam eşyalar, sikkeler ve bronz Demeter heykel bulunmaktadır.

Müzenin giriş katı olan orta katta mermer eserleri teşhir edilmektedir. Arkaik döneminden Roma devri sonuna kadar tarihlenebilen heykeller, büstler ve portreler sergilenmektedir. Bahçe teşhirinde Roma devrine ait Karacasu mermer firizleri, kolosal heykeller, Lahitler ve mimari eserler sergilenmektedir. İzmir Arkeoloji Müzesi'nde halen bahçe teşhir tanzim çalışmaları devam etmektedir.

Etnografya Müzesi

19.yüzyılda neo klasik tarzda, meyilli bir teras üzerine inşa edilmiştir. 1845 yılında Fransızlar tarafından onarıldığı ve bu tarihtan sonra fakir Hristiyan ailelerin bakımına tahsis edilen bir kurum olduğu bilinmektedir. 1984'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Etnografya Müzesi olarak düzenlenmek üzere devredilmiştir.

İzmir'de Etnografik eserler İzmir Atatürk ve Etnografya Müzesi'nin alt katında teşhir edilmekte idi. Daha sonra 1985-87 yıllarında restore edilen eski sağlık müdürlüğü binası Etnografya Müzesi olarak hizmete sunulmuştur. Müze binası zemin kat üzerine üç kat olarak inşa edilmiştir. 1 ve 2.katlar teşhir salonları 3.kat depo, labaratuvar, fotoğraf stüdyosu ve büro olarak kullanılmaktadır. Kültür Müdürlüğü'de bu binaya taşınmıştır.

Teşhirinde İzmir ve yörenin 19 yy'daki sosyal yaşamından kesitler verilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle endüstrileşme ile birlikte bugün yer yer terk edilen; teknecilik, nalıncılık, çömlekçilik, halı dokumacılığı, urgancılık, keçecilik ve seraciye gibi el sanatlarımız sergilenerek tanıtılmaktadır.

Atatürk Müzesi

Halen restore edilen bu müze, Gündoğdu semtinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Bina, 1875-1880 yılları arsında ev olarak yaptırılmış, bir ara otel olarak işletilmiş, 1927'de İzmir Belediyesi evi hazineden satın alınarak Atatürk'e hediye edilmiştir. Atatürk İzmir'i ziyaretinde bu evde kalmıştır.

Atatürk'ün İzmir'e gelişinin 19 yılına rastlayan 11 Eylül 1941 tarihinde müze, "Atatürk İl Kütüphanesi ve İzmir Şehri Atatürk Müzesi", daha sonra ise restore ve tanzim edilerek "Atatürk Etnografya Müzesi" adını almış, müzedeki etnografik eserlerin yeni açılan Etnografya Müzesi'ne taşınmasıyla yalnız "Atatürk Müzesi" olarak ziyaret edilmektedir.

Müze Osmanlı ve Şevanten mimari karışımından meydana gelen Neo klasik tarzda bir yapıdadır.

Ön cephesinin ortasında 5 mermer basamaklı merdiven ve yarım daire kapısı vardır. Giriş kapısından zemin kat salonuna girilir. Yan odalara açılan kapılar ve nişler vardır. Taban ahşaptır. Tavanda kartonpiyerler ve göbek süsleri bulunmaktadır. Binanın çatısı Marsilya tipi kiremitli, ışıklık üstleri ise çinko kaplıdır.

Resim-Heykel Galerisi Müzesi

Müze 1952 yılında Resim ve Heykel Galerisi adıyla Kültürpark'ta hizmete açılmıştır. Vilayet-Belediye-Üniversite dayanışması sonucunda 29 Ekim 1973'te Konak Modern Müze ve Sergi Galerisi yapılmıştır. 3 yönde faaliyet göstermektedir.

Müze olarak: Bu dönemde Tanzimat döneminden günümüze kadar gelen Türk Resim ve Heykel örnekleri sergilenmektedir.

Sergi olarak: Bu salonda sanatçıların başvuruları üzerine eserler seçici kurul tarafından değerlendirilir.